Bestuur

De muziekvereniging Harmonie OBK bestaat uit een tweetal hoofdgeledingen:
de slagwerkgroep en het harmonieorkest.

Het dagelijks reilen en zeilen wordt gecoördineerd door voorlopig een 8-koppig bestuur
waarvan ieder bestuurslid voor diverse taken verantwoordelijk is.
Daarnaast fungeren de bestuursleden in diverse commissies.

Wern van Asseldonk voorzitter
tambour-maître
commissie toekomst OBK
commissie financiële acties
commissie oud papier
commissie projecten
commissie weekend
Judith van den Acker secretaris
commissie opleiding
Arno Manders penningmeester
commissie financiële acties
Vrienden van OBK
Daniëlle Kruytzer commissie PR
commissie MOG
commissie projecten
commissie toekomst OBK
commissie weekend
Jesse van Lankveld vicevoorzitter
assistent-dirigent
commissie MOG
commissie projecten
aankoopbeleid muziekinstrumenten
bibliothecaris
Paul van Antwerpen commissie slagwerkgroep
commissie verenigingsblad
commissie oud-papier
commissie PR
Nicky Verwegen commissie financiële acties

Sandy Rombout

commissie toekomst OBK

Lowie van der Heijden