Nieuwe voorzitter voor OBK!

Datum: 08-04-2021

Tijdens de algemene ledenvergadering van Muziekvereniging OBK op 7 april 2021 werd Wern van Asseldonk benoemd tot voorzitter van de vereniging. Hij volgde daarmee Tijn van Brussel op, die tijdens dezelfde vergadering afscheid nam als voorzitter.

Omdat Wern al bestuurslid was, was een stemming door de vergadering overbodig. Dit geheel in de geest van de verenigingsstatuten.
Vicevoorzitter Harry Kobus was aftredend volgens het rooster en werd herkozen.
Zijn taak als vicevoorzitter werd overgenomen door Jesse van Lankveld.
De taakverdeling binnen het bestuur.

Naast de bestuursverkiezing stonden diverse gesprekspunten op de agenda. Zie verslag.
De vergadering vond online plaats via Teams, vanwege de geldende coronavoorschriften. 

dsc03261.jpg
wernvanasseldonk.jpg