Nieuw bestuurslid voor OBK

Datum: 08-11-2023

Op woensdag 8 november 2023 hield Muziekvereniging OBK in zalencentrum Ter Aa een korte, tussentijdse algemene ledenvergadering. Precies voor de pauze van het harmonieorkest.
Het enige agendapunt was het voorstel om Lowie van der Heijden te benoemen tot bestuurslid van OBK en daarmee het bestuur weer op volledige sterkte te krijgen.
Met applaus ondersteunden de aanwezige leden, ereleden en bestuursleden het voorstel dat door voorzitter Wern van Asseldonk werd gepresenteerd. Daarmee Lowie van harte welkom hetend binnen de gelederen van de muziekvereniging.
Daarna werd even gepauzeerd, alvorens de repetitie werd voortgezet. OBK bereidt zich met alle macht voor op Lost in Music VI, op 24, 25 en 26 november 2023.

 

a177e085-5e41-4988-8437-f0538f98ce71.jpg