Algemene ledenvergadering Muziekvereniging OBK 2024

Datum: 11-04-2024

Op woensdag 10 april 2024 hield Muziekvereniging OBK haar algemene ledenvergadering in Café Van Haandel in Erp.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende de bijeenkomt met een woord van welkom aan iedereen en met name aan de beide aanwezige ereleden.
Het zeer complete en uitgebreide jaarverslag van activiteiten 2023, van de hand van secretaris Judith van den Acker, werd aan alle leden vooraf toegezonden. En oogstte een verdiend applaus.
De repetitiekanjer van 2023 van het harmonieorkest werd gehuldigd: bassist Marius Vissers bleek de gelukkige. Ook voor de slagwerkgroep hoopt men volgende jaar een kanjer te kunnen noemen.
Penningmeester Arno Manders deed aan de hand van lichtbeelden verslag van het financieel boekjaar 2023. Besluit naar aanleiding van het minder positief saldo is de contributie enigszins te verhogen. Het lesgeld wordt mede hierdoor met minder korting vanuit OBK beloont. De kascommissie roemde de overzichtelijke boekhouding en stelde voor om de penningmeester te dechargeren. Wat de vergadering met applaus bekrachtigde. Een nieuwe commissie werd benoemd..
Een verplicht en voor OBK een nieuw fenomeen binnen de vereniging, is de vertrouwenscontactpersoon. Angela van den Crommenacker en Jesse van Lankveld gaan als zodanig fungeren. Op de OBK-website wordt hun mailadres genoemd op de pagina Contact.
Het bestuur stelde voor om de aftredende Paul van Antwerpen opnieuw te benoemen. De vergadering nam afscheid van Jesse van Lankveld die zich niet langer verkiesbaar stelde.
Voorzitter Van Asseldonk reikte Jesse een boeket aan en noemde zijn uitgebreide staat van dienst als bestuurslid en muzikant. Voor de vacante bestuursfunctie wordt een opvolger gezocht.
De voornaamste activiteiten van OBK gedurende 2024 werden door de voorzitter genoemd, zoals de muziekreis naar Winterberg en het zomerconcert op 26 juni waaraan ook de nieuwe lichting “laatbloeiers” muzikaal zal deelnemen.
De meerjarenplanning bleek nog geen harde vooruitzichten te kennen. 2025 zou een jaar voor deelname aan een concertwedstrijd kunnen zijn. Grote projecten zoals Lost in Music zouden in diverse kleinere variaties te kunnen worden georganiseerd.
Het agendapunt Toekomstvisie van Muziekvereniging OBK spitste zich deze vergadering met name toe op de te ontwikkelen PR-activiteiten zoals het aanpassen van de website en het energiek gebruik van de sociale media. Een nieuw logo werd gepresenteerd en de vergadering kon kennisnemen van de opzet van de toekomstige website.
De vergadering vroeg zich af of de toekomstmuziek zich alleen maar rond de gepresenteerde zaken afspeelde. En wat er gedaan werd aan opleiding en werving van nieuwe muzikanten. Maar de voorzitter kon vertellen dat er stevig werk werd gemaakt van de werving van nieuwe leden in alle leeftijdsgroepen en wijken. Nu en in de toekomst.
De rondvraag leverde onder meer het verzoek op om nieuwe krachten te werven voor het ophalen van het oudpapier in de buitenwijken. De muziekbibliotheek zal werk gaan maken van het in kaart brengen van een lading ongesorteerde bladmuziek voor het orkest
Voorzitter Wern van Asseldonk sloot de bespreking af en dankte de vergadering voor ieders positieve inbreng.

Foto’s: José van de Wijdeven, Will Barten


20240410_210140.jpg
20240410_212749.jpg
20240410_214629.jpg
20240410_213047.jpg
66dac99c-7d02-44a4-8dc9-3a7317281f4b.jpg
20240410_214629.jpg
20240410_214744.jpg
ab8fb48b-a8ba-418b-bd8b-45fce789c4d9.jpg