Algemene ledenvergadering Muziekvereniging OBK

Datum: 19-04-2019

Gerrit Kerkhof erelid OBK

Op 17 april jongstleden hield muziekvereniging OBK haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering werd Gerrit Kerkhof tot erelid benoemd. 

Langst spelende muzikant
Gerrit Kerkhof heeft onlangs aangegeven te stoppen als muzikant bij het harmonieorkest van OBK. Inmiddels is hij al wel het langst spelende lid uit de geschiedenis van de vereniging. Ruim 63 jaar blies hij in het harmonieorkest op de trombone. Maar niet alleen voor dit unieke feit is Gerrit Kerkhof tot erelid benoemd. Ook heeft hij zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor het ophalen van het oud papier, een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Het voorstel van het bestuur om Gerrit Kerkhof tot erelid te benoemen werd dan ook door de aanwezige leden met luid applaus begroet.

Bericht Erpse Krant, Harry Kobus.

Overigens werd tijdens dezelfde bijeenkomst de repetitiekanjer van het harmonieorkest uitgereikt aan bassist Willie Kerkhof. De repetitiekanjer van de slagwerkgroep was voor Tijn Pennings, die hem tijdens zijn repetitieavond ontving.

Bij de uitnodiging was het  jaarverslag 2018 gevoegd.

foto-gerritkerkhof.jpg
tijnpenningsrepkanjer2018.jpg