Donateursactie

Muziekvereniging OBK is gedurende het hele verenigingsjaar actief om voldoende financiële middelen bijeen te brengen teneinde de vereniging draaiende te houden.

Ieder jaar vraagt Muziekvereniging OBK de Erpse gemeenschap om haar financieel te steunen in haar activiteiten, die van belang zijn voor de vereniging zelf, maar ook van grote betekenis voor de gehele Erpse gemeenschap.
Muziekvereniging OBK is graag aanwezig bij activiteiten als Eerste Communie, Koninklijke Onderscheidingen, Antoniusprocessie en andere speciale gelegenheden. Hierbij valt te denken aan kampioenschappen en jubilea.
Regelmatig geeft Muziekvereniging OBK concerten waar muziekliefhebbers van kunnen genieten. Tevens organiseert zij samen met Stichting Harmonieus verschillende projecten. Lost in Music en Klank- en Lichtspel zijn hiervan het meest bekend.
Muziekvereniging OBK kent een bloeiende opleiding met veel leerlingen die graag muziek maken in het harmonieorkest of de slagwerkgroep.
Naast het muziek maken zijn de leden ook op andere manieren actief binnen de Erpse gemeenschap. Zo wordt de gemeentelijke Anjercollecte verzorgd en wordt het Oud papier maandelijks bij u opgehaald.
Kortom; een vereniging waar muziek, pit en toekomst in zit.
Een vereniging die voor Erp onmisbaar is!
De actie vindt jaarlijks plaats in Erp, Keldonk en Boerdonk en de bijbehorende buitengebieden. De actie vindt plaats vanaf juni, dan komen de leden bij u aan de deur of wordt uw bijdrage automatisch geïncasseerd. Indien u het prettiger vindt om Muziekvereniging OBK jaarlijks te steunen middels een automatisch incasso kunt u contact opnemen met penningmeester Arno Manders via een email naar het secretariaat.