Jubilerende muziekvereniging OBK kende meer turbulente tijden

Datum: 05-07-2020

Digitale publicatie Brabants Dagblad 5 juli 2020

ERP -  Het moest een jaar vol muzikale cadeaus aan Erp worden. Om iedereen mee te laten genieten van alles wat OBK te bieden heeft. En dat is, allemaal opgebouwd in een honderdjarig verenigingsleven, heel veel. De feestelijkheden zijn uitgesteld, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.


FANFARE OBK IN 1924, VIER JAAR NA DE HEROPRICHTING DOOR KAPELAAN VAN TARTWIJK. FOTO OBK


Wilma Gosselink   Bron: BD

Ze zitten in ontmoetingscentrum Ter Aa, waar al vele optredens plaatsvonden, en waar het kleine gezelschap nog eens terugblikt op de afgelopen eeuw. En de tijd daarvoor, want er was nogal wat gebeurd in Erp voordat in 1920 de oprichtingsakte voor OBK (Oefening Baart Kunst) getekend werd. 

Terug naar het begin

Oud-lid Martien Biermann (85), voorzitter Tijn van Brussel (63) en secretaris Jan van de Wijdeven (69, Stichting Harmonieus/OBK) en Madelijn Jansen (28) van de opleidingscommissie gaan terug naar het begin van de fanfare.  Al in 1863 had het dorp een eigen fanfare, dankzij eigen middelen. Vijftien jaar later vond men het tijd voor de aanstelling van een directeur en werd het gemeentebestuur om een ‘gratificatie’ gevraagd. Er kon honderd gulden worden opgehaald, een zegen voor de opgelopen kosten.

Semper Crescendo ter ziele

Uit een document van 1893 kan worden afgeleid dat fanfare Semper Crescendo op dat moment al ter ziele was. Met de brief, ondertekend met de nieuwe naam OBK, deed men het verzoek om een gemeentelijke bijdrage voor reparatie van muziekinstrumenten, vermoedelijk die van de opgeheven fanfare.

Te lang in het café blijven hangen

Met deze eerste OBK-vereniging liep het twintig jaar tamelijk gesmeerd, tot de herfst van 1913. Trombonist Van de Wijdeven lachend: ,,Aanleiding was de deelname aan de Antoniusprocessie van Keldonk. Na afloop daarvan waren de muzikanten te lang in het café blijven hangen, zo was de geestelijke overheid van mening, en er volgden desastreuze maatregelen. Veldwachter Koop nam de instrumenten in beslag en borg ze op in het gemeentehuis. Het gaf een hoop deining binnen en buiten het bestuur.”

Drumstokken van boxspijlen

Muziek maken betekent ook discipline..
Muziek maken betekent ook discipline.. © OBK

Tot 1920, toen kapelaan Van Tartwijk het initiatief nam voor de heroprichting van fanfare OBK en dit het startschot bleek voor een eeuw vrijwel onafgebroken muziek maken. In 1959 werd OBK aangevuld met een tamboerkorps, opgericht door Martien Biermann (85). ,,We begonnen op plankjes voorzien van een stuk autoband. En drumstokken gemaakt van de spijlen van een box. Er meldden zich meteen 16 deelnemers, bijna allemaal vrouwen. De burgemeester vond het goed dat ze lid werden”, herinnert Biemann zich. De fanfare werd een harmonieorkest en groeide uit tot een brede muziekvereniging.

Vaandel onvindbaar

De zusters van Aarle-Rixtel ontvingen in 1932 een bestelling voor een vaandel. Het werd een diepblauw exemplaar met in zilverstiksel de letters OBK erop geborduurd. Hiermee kon de vaandeldrager met trots voorop lopen. Tijdens WOII lagen de activiteiten echter stil en in '45 bleek het vaandel onvindbaar. Tot in 2004 de dochter van George Higham contact opnam. Ze ontdekte via internet waar het vaandel, dat Higham in 1944 tijdens schermutselingen rond de corridor uit voorzorg in bewaring kreeg en uit noodzaak mee naar Schotland nam, thuishoorde. De familie bracht het vaandel terug naar Erp en volbracht daarmee de wens van de inmiddels overleden George.

Bonte geschiedenis

De geschiedenis van de OBK is bont, zo bevestigt de huidig voorzitter. ,,En nog altijd zijn we een heel actieve vereniging. Dat hadden we dit jaar zo graag nog eens uitgedragen, onder meer met een grote tentoonstelling en muziekspektakel Het Blauwe Uur. En met onze Slagwerkgroep, Lost In Music en jeugdproms NOIZZ.” Toch heeft het coronavirus niet alles stilgelegd. Er zijn online muzieklessen te volgen en inmiddels wordt er ook fysiek weer voorzichtig opgestart. Madelijn Jansen: ,,We willen de jeugd graag aan ons binden en dat lukt binnen OBK heel goed. Mede dankzij leuke schoolprojecten samen met Phoenix uit Veghel, maar ook omdat ouders zich zo betrokken opstellen.”

Ex-voorzitter van carnavalsvereniging De Uilen Marijn Pennings onderstreept de warme banden van de carnavalsclub met OBK. ,,Niets dan bewondering voor deze vereniging. Ze zijn er altijd bij, bij vrolijke maar ook bij verdrietige momenten in Erp. ”


harmonieobk_1928(1)-(002).jpg