Actueel & Nieuws OBK Erp    Funtastic Jeugdorkesten
Laatst .

 

 

Jeugd Jumbo Muziekfestival
Op zondag 8 april organiseerde de Muziekkring Veghel het Jeugd Jumbo Muziekfestival voor opleidingsorkesten en opleidingsslagwerkgroepen in de regio.
Met daarbij een groot aantal Funtastic-muzikanten!
Het muziekfestijn vond plaats in Theater Markant, Uden. Met maar liefst 100 slagwerkers en bijna 200 blazers, die de hele middag gezamenlijk oefenden.
Alles erop gericht om er ten slotte een mooie slotshow van te kunnen maken.
Het grote orkest stond onder leiding van Remco Spierings. Na de middag vond het slotoptreden plaats voor alle ouders, familieleden en verdere geïnteresseerden.
In de loop van de middag was ook de band BZB aangeschoven, die er samen met het festivalorkest een knalfeest van maakte
.

Foto's Daniëlle van Kol, Ellen Dominicus en Wern van Asseldonk  

 

 

Jaarvergadering
Op woensdag 4 april 2018 hield muziekvereniging Harmonie OBK haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Aanwezig waren zo'n 60 leden, waaronder enkele ereleden die door voorzitter Tijn van Brussel extra welkom werden geheten.
Tijdens zijn openingswoord memoreerde Tijn tevens het overlijden van een onvergetelijke medemuzikant Peter Ketelaars en van erelid Bert Manders.

Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering op 5 april 2017 en het verslag van activiteiten in 2017 van de hand van secretaris Daniëlle van Kol werden zonder opmerkingen met applaus aangenomen. Met name het bijzonder geslaagde muziekspektakel NOIZZ werd hierin genoemd.
Tevens werden de voornaamste activiteiten in 2018 opgesomd.

Penningmeester Kari Peters-Beekmans presenteerde aan de hand van beamerbeelden het financieel verslag over 2017 en de begroting voor 2018. Ook deze werden onder dank van de vergadering aangenomen. De oudpapieractie werd met een extra overzicht in beeld gebracht, waaruit bleek dat het aantal kilogrammen door de jaren heen iets daalde.

Bestuursverkiezing:
Arno Manders, aftredend en herkiesbaar, werd zonder meer benoemd.
Kari Peters-Beekmans en Daniëlle van Kol werden met een uitgebreid dankwoord, een vet applaus en een mooi boeket bloemen door voorzitter Van Brussel uitgeleide gedaan. Voor beiden is dankbaarheid en respect van de vereniging op zijn plaats. Kari liet haar carrière bij OBK de revue passeren en vergat daarbij ome Martien niet.
En Judith van den Acker en Imke van Lankveld werden met een applaus van de vergadering genodigd om aan de bestuurstafel te komen zitten.
Arno Manders neemt de taken van de penningmeester voorlopig over. Tijdens een volgende bestuursvergadering zullen de taken van penningmeester en secretaris definitief worden verdeeld.

Uit de Meerjarenplanning 2017 - 2021  werd een tweetal activiteiten gelicht: NOIZZ-versie 2 in 2020 en het 100-jarig bestaan van de vereniging in datzelfde jaar. Plan is om voor dat laatste thema een groots nachtelijk muziekspektakel op touw te zetten in juni 2020: Het Blauwe Uur. De eerste voorbereidingen zijn gestart.

Het beleidsplan 2018 - 2022 werd door een commissie uitgebreid voorbereid en ook de dirigenten hadden daarin hun stem. Er kwamen geen opmerkingen of vragen over.

foto's Jan van de Wijdeven

De Repetitiekanjers van het afgelopen jaar zijn Willie Kerkhof en Nico van Brussel. Er was een bokaal - die beurtelings in huize Van Brussel en Kerkhof zal shinen - en een tweetal speldjes. Ook de slagwerkgroep gaat meedingen naar de titel Repetitiekanjer.

Erelid Piet Vermunt werd geroemd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de vereniging en niet op de laatste plaats om zijn bestuursactiviteiten.

Thijs van Stiphout ontving vanwege zijn 12 1/2 jarig lidmaatschap een attentie maar sprak de zaal toe vanaf het Skypescherm omdat hij tijdens de vergadering in Finland verbleef. Met name zijn inzet voor de slagwerkgroep en voor NOIZZ werden door Tijn van Brussel genoemd.

Van de rondvraag werd door een vijftal leden gebruik gemaakt en uiteraard was het Gerrit Kerkhof die het laatste woord kreeg en daarmee de rij bestuursleden bedankte.

Tot slot bedankte voorzitter Tijn van Brussel de aanwezigen voor hun komst.

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam
Op maandag 12 maart 2018 is ons erelid Bert Manders op 87-jarige leeftijd overleden.
In zijn actieve jaren speelde Bert trombone. Vanaf 1950 was hij lid van het harmonieorkest. Vanwege ernstige ademhalingsproblemen moest hij het instrument in 1985 noodgedwongen aan de wilgen hangen. Sedert zijn afscheid als muzikant bezocht Bert nog regelmatig de muzikale activiteiten van OBK en de jaarvergaderingen van de vereniging.
Zijn hese stem, zijn olijke blik alsook zijn spitsvondige opmerkingen zullen we voortaan moeten missen.
De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 17 maart in de kerk van St.Jans Onthoofding in Gemert.
Moge hij rusten in vrede.

 

 

Roy, proficiat!
Op zondag 11 maart nam OBK-slagwerker Roy van Nuland deel aan
het Solistenconcours slagwerk te Berlicum.
Al vanaf 9.30 uur speelden ruim 70 solisten en duo's op het podium van theater Den Durpsherd.
Organisatie Brabantse Muziekbond, onder auspiciën van de KNMO.

Roy trad op in de hoogste divisie (1e) slagwerk met Multipercussion Sketches van Leon Camp en behaalde met dit werk maar liefst 87 punten!
PROFICIAT, ROY!

Resultaten boven 85 punten worden automatisch geplaatst voor het Nederlands kampioenschap zodat Roy voor deelname zeker een uitnodiging zal ontvangen.
Het Nederlands Kampioenschap vindt ook weer in Berlicum plaats. Vóór dat NK is het Brabants Kampioenschap in Knegsel gepland en ook daarvoor is Roy nu vanzelf geplaatst!

Het concours werd gevolgd door een deskundige jury, Anno Appelo en Henk Mennens., waarvan de laatste Roy's uitvoering beoordeelde.
Elk jurylid beoordeelt, op basis van verschillende rubrieken: muzikale uitvoering, dynamiek en nuancering, ritmiek en samenspel en techniek.


Moment van het bekendmaken van de middaguitslagen...

Foto's Henk Schellekens en Kees Stips


 

 

 

 

 

NOIZZ terugkomavond
De terugkomavond
van NOIZZ - The Youth Music Event vond plaats op woensdag 7 maart in Ter Aa.
Tijdens de bijeenkomst werd de videoreportage van NOIZZ getoond.
Voor foto’s van de terugkomavond ga naar de betreffende pagina. De foto's werden gemaakt door Erna Verhoeven, waarvoor dank.
De videoreportage staat inmiddels ook online! Kies de NOIZZ-pagina  om de reportage te bekijken en/of te downloaden.
Met dank aan WVL-videoproducties/Wiljan van Lankvelt.
Je kunt de video ook rechtstreeks bekijken via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mI6eH_Q3cd0&t=0m1s

En nóg een leuk nieuwtje. De tweede editie van NOIZZ zal gaan plaatsvinden aan het einde van 2020!
Eind 2019 zal er meer informatie op de website én op facebook komen.

 

 

Funtastic in concert
Op zaterdagavond 3 maart was er in Vidi Reo in Ravenstein een uitwisselingsconcert met Funtastic, Enjoy en ToetTie.
Funtastic is ons eigen opleidingsorkest. Enjoy is het gezamenlijke opleidingsorkest van Harmonie St. Caecilia uit Volkel en Harmonie EMM uit Boekel. Beide orkesten werden gedirigeerd door Remco Spierings.
ToetTie is het gezamenlijke opleidingsorkest van Stadsharmonie OBK uit Ravenstein en muziekvereniging St. Hubertus uit Herpen en speelde onder leiding van Kees van Vliet.
Alle drie de orkesten verzorgden een spetterend optreden en sloten af met een aantal gezamenlijke nummers.

Foto's RS Muziek  

 

 

Pronkzitting 2018
Op 26, 27, 28 januari en 2, 3 februari presenteerde de Erpse carnavalsvereniging De Uilen van Empeldonk haar jaarlijkse pronkzittingen.
Naast blaaskapel De Durdauwers en voorzitter Tijn van Brussel werkte ook de slagwerkgroep Vet&Koel mee aan de 44e versie van de zittingen.

De Durdauwers spelen hun muziek al vanaf de eerste pronkzitting en Tijn deed een bijzondere en muzikale act tijdens de 3e zittingsavond van dit jaar.
De slagwerkgroep verzorgde tijdens de Pronkzittingen 2018 de openingsact van alle vijf showavonden.

Muziekvereniging Harmonie OBK maakte er dit jaar werk van!
En Erna Verhoeven maakte er op haar beurt foto's van.

Meer foto's van Erna Verhoeven: Durdauwers.nl  

 

 

Meierijstad Cup
Op
zondag 28 januari organiseerde Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart het Solistenconcours Meierijstad Cup.
De Meierijstad Cup is een muzikale samenwerking tussen de harmonie- en fanfareverenigingen binnen de gemeente Meierijstad. Jeugdige muzikanten wordt op deze manier de mogelijkheid geboden om podiumervaring op te doen.
Het solistenconcours vond plaats in Het Klooster Zijtaart.

Erpse solisten: Alicia Peelen op hoorn. Guus van Berloo en Joep van Dijk, beiden met slagwerk.
Jammer genoeg was Joep ziek.
De Cup ging tenslotte wel niet naar Erp, maar Alicia en Guus speelden hun partijtje met verve.

 

 

Funtastic speelde tijdens de Jeugdprinsenreceptie!
Op zaterdag 20 januari presenteerden De Uilen van Empeldonk jeugdprins Mels, jeugdprinses Luna, adjudant Job en hun raad van 11 tijdens de Jeugdprinsenreceptie in het JCC te Erp. OBKs opleidingsorkest Funtastic speelde de hele middag onder leiding van Remco Spierings. 


Klik op de foto voor een korte impressie!
Foto's ontleend aan Facebookpagina Funtastic  

 

 

Hoornsectie bij Erp Ontmoet
Op donderdag 11 januari gaf de hoornsectie tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst OBK's visitekaartje af. Met goedklinkende intermezzi.
Tijdens de informeel bedoelde bijeenkomst in Ter Aa blikte de Dorpsraad een jaartje terug. 
Inwoners, verenigingen en instellingen werden welkom geheten om het nieuwe jaar in te luiden.
Tijdens het kiezen van de nieuwsitems van de Erpse Krant kwam onder meer het muziekspektakel NOIZZ nog eens in de spotlights. Het werd hét Nieuwsmoment van 2017.

 

 

Onze jongste muzikanten aan zet!
Op woensdagochtend 3 januari 2018 was het een gezellige en drukke boel in Ter Aa. Omnipark de Brug organiseerde er namelijk een activiteitendag. Zo’n 50 kinderen namen op verschillende locaties binnen Ter Aa deel aan velerlei spellen en workshops. Op deze manier werd ieder kind uitgedaagd om zijn of haar stempelkaart helemaal vol te krijgen.
‘Muziekspel’ was één van de activiteiten waarvoor kinderen een stempel konden verdienen. En wie kunnen er nu beter muziek promoten dan onze eigen jeugdige muzikanten?!
Julius, Koen, Rob, Evan en Gijs leverden een enthousiaste bijdrage door hun muziekinstrumenten op interactieve wijze te promoten aan alle voorbijgaande kinderen. Zij deden dit met veel plezier én geduld. Zelfs de áller kleinsten wisten zij op een mooie manier te motiveren om enkele muziekinstrumenten uit te proberen. Erg leuk om te zien dat in de loop van de ochtend veel kinderen steeds weer terug kwamen om tóch weer een ander instrument uit te proberen.
Harry van Brussel en Manon van Brussel waren als volwassen begeleiders aanwezig om alles in goede banen te leiden.

 
Foto's Manon van Brussel  NIEUWSARCHIEF
voor alle actualiteiten uit 2017
en het verdere verleden van Muziekvereniging Harmonie OBK

 

Naar boven!