BUITENGEWOON

Buitengewoon! De term waarmee erelid Antoon Strijbosch, secretaris 1960-1972,
placht aan te geven wanneer de zaken hem bijzonder aanstonden.
De periode
1981-1994 zou buitengewoon blijken te zijn.
Onder leiding van een bevlogen dirigent Jacques Merkx 
beklom OBK de muzikale ladder tot in de superieure afdeling.
De drumband sloeg onder leiding van Henk Schellekens succesvol nieuwe wegen in:
vanaf 1990 moet dan ook worden gesproken van een slagwerkgroep.

1981 werd door de toenmalige secretaris getypeerd als een "werk"-jaar. 
Harmonie OBK startte samen met Fanfare Sancta Maria (Ommel) en Fanfare Concordia (Rips) een initiatief om gezamenlijk elk jaar een drietal uitvoeringen te geven: Associatie 1981.
Een lang leven zou Associatie 1981 niet beschoren zijn... Eind 1983 kwam er een einde aan dit samenwerkingsverband.

Tijdens concertwedstrijden in Ulvenhout behaalde het harmonie-orkest in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs met 300 punten.

Het inspelen, 
voorafgaande aan het concert  in Ulvenhout

De Gemeente Erp presenteerde een nieuwe subsidieverordening, waarin men zich attent hield aan de landelijke SOMNO-adviezen, maar ook een aantal verplichte activiteiten voorschreef.
Als gevolg van de positieve opbrengsten van de harmoniefeesten in 1980, kocht men 2 Schenkelaars blaasbassen.
In de carnavalsoptocht liep OBK er clownesk bij, dankzij een speciaal "naald- en draadcomitť".

In 1982 vond een werving plaats op de basisscholen die in totaal 22 nieuwe leerlingen voor tamboerkorps en harmonie-orkest opleverde.

Op 30 januari vierde OBK het 12 1/2 jarig dirigentschap van Jacques Merkx middels een feestelijk concert.

Begin februari ontvingen leden en leerlingen van OBK het eerste exemplaar van een nieuw verenigingsblad: de OBKrant. 
De digitale versie wordt vanaf 2011 via internet gepresenteerd.

Op Koninginnedag presenteerde men voor het eerst een mini-taptoe, samen met het Erpse gilde.
In juni 1982 speelde OBK een klarinet bij elkaar tijdens het zilveren jubileum van de Nederlandse Caravan Club, die in Erp haar caravans had geÔnstalleerd.

1983 was het oprichtingsjaar van een opleidingsorkest. De eerste repetitie vond op 9 maart plaats. Het orkest presenteerde haar eerste uitvoering in het Vughtse Muziekontmoetingscentrum, onder leiding van Tijn van Brussel.
Het laatste Associatie 1981-concert vond op 29 oktober in Erp plaats.

Op 25 maart 1984 voerde OBK samen met een gelegenheidskinderkoor "Liedjes uit Oma's tijd" uit. Op koninginnedag werd samen met een grote groep blokfluiters, het Erpse O.L.Vrouwe- en Catharinagilde en de dansgroep Erdagro's een taptoe uitgevoerd, waarin als rode draad de Military Suite van Kees Vlak. Thema: het ontstaan van de blaasorkesten en slagwerkgroepen. Een aanzet voor de latere klank- & lichtspelen was gemaakt...
Bovendien werd een programmacommissie benoemd om in 1985 het zilveren jubileum van de drumband en blaaskapel De Durdauwers uitgebreid te vieren. 


1984: Harmonie OBK bij de inzegening
van het Antoniuskapelletje op Het Ham,
opgericht in het kader van de Ruilverkaveling Erp-Veghel

Deelnemend aan het 12e ICW te Mechelen-Leest, veroverde het harmonie-orkest de Beker van de Stad Mechelen als beste harmonie en het bedrag van Bef 8000,-.
Op 4 november nam het orkest deel aan de concertwedstrijden te Wouw en wist met 306 punten beslag te leggen op een 1e prijs en daarmee promotie naar de ere-afdeling harmonie!

OBK bracht in
1984 de scheidende burgemeester Smits van Oyen een serenade en verwelkomde in december een nieuwe burgemeester, de heer Elemans, die echter nog geen week later zou overlijden...  

 

1985:
Op 22 februari was OBK bij de verwelkoming van burgemeester Kooijmans.

30 april Koninginnedag: Klank- & Lichtspel
Thema: Vrijheid en Broederschap, bij gelegenheid van de 40-jarige bevrijding.
Deze tweede keer was er sprake van het wisselende spel van muziek en licht/donker.

Op hemelvaartsdag organiseerde men onder auspiciŽn van de Bossche Bond van Muziekgezelschappen een muzikale dag voor jeugdige muzikanten en hun orkesten.


In augustus 1985 speelden slagwerkgroep en harmonie-orkest OBK 
in het voorprogramma van Taptoe Breda.

Op 11, 12 en 13 oktober realiseerde OBK harmoniefeesten bij gelegenheid van het zilveren jubileum van het tamboerkorps (de drumband) en blaaskapel De Durdauwers. Onder meer met een Bonds-blaaskapellenconcours. Tijdens de jaarvergadering blikte men tevreden terug.

 

In 1986 ging de muziekvereniging Harmonie OBK over tot het inrichten van commissies: van financiŽle commissie tot commissie oudpapieractie, van commissie tamboerkorps en harmonie-orkest tot commissie uniformen en commissie Harmoniefeesten.
Piet Vermunt volgde Johan Fransen op als voorzitter

Op Hemelvaartsdag was er weer een Bonds-jeugdorkestendag in de gymzaal aan de Paus Joanneslaan te Erp.

Op 11 en 12 oktober harmoniefeesten in dezelfde gymzaal: Bonds-kapellenconcours, optredens van OBKs blaaskapel De Durdauwers, Jessica Wood, Maickel en Die Original GŲhltaler Musikanten met Steven Walker.


In
1987 hulden tamboerkorps en harmonie-orkest zich in nieuwe uniformen.

1987: de muziekvereniging Harmonie OBK

Op 7 mei 1987 zond Omroep Brabant een kort fragment uit van het opleidingsorkest, gegarneerd met onder andere de stemmen van dirigent Tijn van Brussel en de directeur van het Vughtse Ontmoetingscentrum, Jacques Merkx. Aanleiding: de gouden Bossche Bond van Muziekgezelschappen. Op Hemelvaartsdag was er weer een Jeugdorkestendag in Erp.
Op 15 en 15 oktober
1987 organiseerde de commissie muziekfeesten het 3e Bonds-blaaskapellenconcours en een drie-kapellen-avond: Die Sigboldhemer, Amati Muzika en Die Ober-Bayern Kapelle. 
In
1987 vonden twee gedenkwaardige concerten plaats: 
* op 11 april concerteerde OBK in De Blauwe Kei te Veghel, 
op uitnodiging van Harmonie Frisselstein
* op 14 november verzorgden OBK en Frisselstein een concert in Erp!

1988: in de pastorietuin bracht Harmonie OBK op 11 juni een muzikale hulde aan pastoor Rombauts die zijn zilveren priesterfeest vierde.
Op 15 en 16 oktober vonden muziekfeesten plaats in de bekende zaal aan de Paus Joanneslaan: het 4e Bonds-kapellenconcours en een drie-kapellen-avond.

Op 13 november 1988 nam het harmonie-orkest deel aan concertwedstrijden in Prinsenbeek, in de ere-afdeling. OBK behaalde er 306 punten: een 1e prijs en promotie naar de afdeling superieur!

Op 13 februari 1989 stelde OBKs  algemene ledenvergadering een nieuw huishoudelijk reglement vast. In juni speelde het opleidingsorkest in Het Land van Ooit.
Op 30 juni 1989 overleed penningmeester Wout de Vet. Zijn functie werd overgenomen door Kees Bressers.
De Oostenrijkse groep Die 7 Steirer speelde op 23 en 24 september in de gymzaal aan de Paus Joanneslaan, voor de gelegenheid omgetoverd tot een muziek- en bierhal...
Hetzelfde jaar vond het 1e onderlinge solistenfestival -sedert de dertiger jaren- plaats. Tot in 1999 zou dit weer een jaarlijks evenement worden.

In 1990 nam het opleidingsorkest van Harmonie OBK deel aan Bondswedstrijden! 
Met 270,5 punten werd onder leiding van Jos Custers een 1e prijs behaald!

Bevrijdingsdag 5 mei: Klank- & Lichtspel 1990 op het Hertog Janplein. Een sfeervol gebeuren van muziek en kleurrijke lichteffecten.

De Harmoniefeesten van 1990 hadden als thema OBK's 70e verjaardag: 
12 oktober: festival van Ouderenkoren, organisatie samen met 20 jarig Erps Ouderenkoor
13 oktober: optreden van John Quadflieg Wurmtaler Musikanten
14 oktober: Bondsconcours/festival voor blaaskapellen.
Resultaat: alleszins positieve kritieken ťn resultaten.

concours_1991
1991: concours te Etten-Leur
Klik op de kiek voor een vergroting!

Op 17 november 1991 behaalde het harmonie-orkest in Etten-Leur een 1e prijs in de superieure afdeling. Na de promotie in 1988 was dit de eerste keer dat het orkest in deze afdeling deelnam aan concertwedstrijden. Behalve de generale repetitie verzorgde de vereniging nog een 8-tal concerten als voorbereiding op de wedstrijden. Op 29 december presenteerde OBK bij gelegenheid van dit succes een feestelijk oudejaarsconcert.

 

In 1991 werkte de muziekvereniging voor de eerste keer mee aan een foto-sessie van een reclamebedrijf.

In 1992 overleed oud-voorzitter en erelid Jan Deben. OBK verloor met hem een markante persoonlijkheid.
De Harmoniefeesten van
1992 werden ingevuld met de fanavond van entertainer Maickel, het optreden van Showorkest John Quadflieg en het blaaskapellen- en amusementsorkesten-festival. Dat laatste moest ervoor zorgen dat de de vereniging quitte speelde. 
Op 23 mei organiseerde OBK voor het eerst een concert op de nationale "Dag van de Muziek". Gasten: het Erpse koor Terpsichore, de sopraan Nelly Verhaaf en de bariton Edward Hoepelman.

Op 6 juli 1993 overleed erelid en voormalig voorzitter Johan Fransen. Gedurende zijn vele OBK-actieve jaren drukte hij een krachtig stempel op het beleid van de muziekvereniging.

Tijdens de Dag van de Muziek 1993  trad het Mannenkoor Van Lee uit Veghel op. 
Tevens maakte OBK gebruik van haar contacten met de Stichting "Zingen Geblazen". Wijnie Schellekens, Ery Boom en Joost van Dam, drie zangsolisten van de Tilburgse school van zangpedagoog Edward Hoepelman, traden in november
1993 op in Ter Aa, begeleid door het harmonie-orkest. 

Het opleidingsorkest toog naar De Beekse Bergen en verzorgde daar een tweetal concerten.

In 1993 besloot de organiserende commissie de naam Harmoniefeesten om te zetten in Muziekfeesten, waarmee een bredere programmering mogelijk leek. Op zaterdag zeker geslaagd met de optredens van de Oploose formatie "OEF" en "'tBoekels Kwartierke". Het blaaskapellenfestival werd minder goed bezocht, ondanks haar sfeervolle momenten.

Op 17 december speelde OBK bij gelegenheid van het afscheid van burgemeester Kooijmans en gemeentesecretaris Philipse. Het einde van de Gemeente Erp kwam in zicht...

Op 1 mei 1994 vierde Harmonie OBK het zilveren directiejubileum van Jacques Merkx. met een concert en een koffietafel voor alle leden!

De Dag van de Muziek 1994 vond plaats in samenwerking met Danscentrum Souplesse.

De Muziekfeesten 1994 stonden grotendeels in het teken van het 35-jarig bestaan van Blaaskapel De Durdauwers. Op zaterdag 29 oktober presenteerde zij zich nadrukkelijk tijdens een feestelijk programma waaraan tevens "'t Boekels Kwartierke" en het Maldense amusementsorkest "De Hoemannen" deelnamen. De Durdauwers gingen op 30 oktober overigens strijken met het dagkampioenschap van de Wedstrijd voor Amusementsorkesten, onderdeel van de Muziekfeesten. De wedstrijd vond plaats onder auspiciŽn van de Bossche Bond.

Najaar 1994 kondigde dirigent Jacques Merkx aan, na ruim 25 jaar, zijn dirigentschap bij OBK te zullen beŽindigen. Het bestuur ondernam stappen om in het voorjaar van 1995 een nieuwe dirigent te kunnen benoemen. Op 8 april 1995 vond het laatste concert onder leiding van Jacques Merkx plaats.

Met zijn vertrek kwam een einde aan een buitengewoon tijdperk. Een periode waarin de vereniging groeide en bloeide en langzaam - maar zeker-  de sporten van de muzikale ladder beklom. 

 

 

 

 

Buitengewoon! De term waarmee Antoon Strijbosch, secretaris 1960-1972,
placht aan te geven wanneer de zaken hem bijzonder aanstonden.