Thema 2015

200 jaar Koninkrijk

Vrede, te allen tijde

De thema’s van het Klank- & Lichtspel in 2015. Op speciale wijze verwoordt men in Erp – eens in de 5 jaren – de herdenking van de Bevrijding van 1945 en wordt de Vrijheid gevierd.
70 jaar Bevrijding: Vrede, te allen tijde, mag het motto zijn.

Maar een extra thema zal het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden vormen.
Al in 2013 werd herdacht dat Willem Frederik van Oranje-Nassau landde op het strand van Scheveningen. In Amsterdam werd hij ingehuldigd als Soeverein Vorst Willem de Eerste van de Noordelijke Nederlanden.
In 1814 werd tijdens de Vergadering van Notabelen de grondwet goedgekeurd en vond de vereniging plaats met de Zuidelijke Nederlanden.

Pas in 1815, nu precies 200 jaar geleden, nam vorst Willem van Oranje-Nassau de titel Koning der Nederlanden aan. Daarmee was het Koninkrijk der Nederlanden een feit.
Reden om ook dit thema op te nemen in de programmering van het Klank- & Lichtspel in 2015.