Medewerkenden versie 2015

Naast slagwerkgroep en harmonieorkest OBK doen een aantal dansgroepen van Souplesse mee, evenals Popkoor Voyss, het OLVrouwe en Catharinagilde en de toneelgroep Iets Anders. Met daarnaast extra personages en figuranten. Heemkundegroep Erthepe heeft een aantal mensen bereid gevonden om te functioneren als speciale figurant. Op het mobiel carillon speelt Boudewijn Zwart. Mannen van de Brandweer – blusploeg Erp, verlenen op de achtergrond hand- en spandiensten, evenals vele vrijwilligers en de technici van de Purple-Group. Voor een originele boerenwagen zorgt Adriaan de Wit. Coen van de Laar heeft in zijn functie als voice over een belangrijke stem in het Klank- & Lichtspel.
Voor de spelregie zullen Hanneke Jansen en Ria de Vocht de touwtjes in handen hebben.

Op maandag 13 april komen medewerkers en vertegenwoordigers van de groepen bijeen voor een bespreking. Naast het doorlopen van het draaiboek wordt ingegaan op de details van alle items en gemaakte afspraken nagegaan.

Geluidsopnamen

Op woensdag 4 en 11 februari maakte Harmonie OBK opnamen van een aantal van de muziekwerken die straks in het programma zitten verweven. Vooral ten behoeve van Popkoor Voyss en Souplesse Dancers, maar ook voor de mensen die zorgen voor de lichteffecten.
Zowat alle bladmuziek ligt nu op de lessenaar van de muzikanten van het harmonieorkest.

Draaiboek

Het draaiboek begint vaste vorm te krijgen. De medewerkende groepen hebben al een deeldraaiboek toegestuurd gekregen, maar daar zullen komende tijd nog details aan worden toegevoegd.

Repetitie Harmonieorkest OBK

Afgelopen woensdag 7 januari hebben de muzikanten van het harmonieorkest een deel van de bladmuziek van het Klank- & Lichtspel ontvangen.
Tijdens de repetitie die er op volgde, werden de muziekstukken voor het eerst doorgespeeld.
Binnenkort wordt aan de slagwerkgroep en het harmonieorkest uiteengezet hoe het programma van het spektakel op 5 mei er uit zal zien.